Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

AĞILLI DÜYMƏ Wi-Fi Aqara Wireless Mini Switch WXKG11LM

15 azn 20 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

DİVAR TİPLİ BİRXƏTLİ AÇAR MYQ-LS01 (TUYA APP)

Nağd 30 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Ağıllı modul 2 xəttli MYQ-ZigBEE-SEC02 (Tuya app)

Nağd 30 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Ağıllı divar tipli sensor birxətli W01

Nağd 45 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Divar tipli ikixətli açar MYQ-LS02 (Tuya app)

Nağd 45 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Divar tipli üçxətli açar MYQ-LS03 (Tuya app)

Nağd 45 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Divar tipli düymə birxətli MYQ-WKLS01 (Tuya app)

Nağd 45 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Divar tipli sensor 2 xəttli MYQ-ZLS02 (Tuya app)

Nağd 45 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Ağıllı modul 3 xəttli MYQ-WIFI-S04-3C (Tuya app)

Nağd 45 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

AĞILLI DİVAR TİPLİ SENSOR iki XƏTLİ W02

Nağd 50 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Divar tipli dördxətli açar MYQ-LS04 (Tuya app)

Nağd 50 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Divar tipli düymə 2 xəttli MYQ-WKLS02 (Tuya app)

Nağd 50 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

AĞILLI DİVAR TİPLİ SENSOR Üç Xəttli W03

Nağd 55 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

AQARA BİRXƏTLİ MODUL T1 (Neytralsız) SSM-U02

35 azn 55 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Divar tipli düymə 3 xəttli MYQ-WKLS03 (Tuya app)

Nağd 55 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Ağıllı divar tipli düymə MYQ-ZKLS03U (Ağ və qara rənglər, Tuya app)

Nağd 55 azn
Kredit var

Ağıllı ev

Ağıllı yandırıb-söndürənlər

Ağıllı sensorlu açar tək xətli Dimmer Wi-Fi.HIPER IoT Dimmer WT01G

39 azn 60 azn
Kredit var